Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK - Po Prostu Korzystnie

Ulotka dla Pracownika
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na LinkedIn

Gdyby ktoś niecałe 30 lat temu zainwestował 1$ w indeks akcji amerykańskich (S&P500 Total Return – wersja uwzględniająca wypłatę dywidend) miałby dzisiaj inwestycję wartą ponad 16$. 16 krotne pomnożenie kapitału początkowego!

Więcej

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, dobrowolny i długoterminowy program oszczędzania dla Pracowników, którego celem jest budowa dodatkowego kapitału na emeryturę.

Założenia programu PPK

Automatyczny zapis

Jeśli jesteś w wieku 18-54 lat, do programu zostaniesz zapisany automatycznie przez swojego pracodawcę. Osoby, które ukończyły 55 lat mogą się zapisać do PPK składając odpowiednią deklarację swojemu pracodawcy.

Dobrowolność uczestnictwa

Udział w PPK jest dobrowolny. W każdej chwili możesz zrezygnować z wpłat jak również wznowić oszczędzanie pieniędzy.

Prywatność oszczędności i dziedziczenie

Kapitał zgromadzony w PPK stanowi Twoją prywatną własność. W każdym momencie możesz z niego skorzystać, jednak najbardziej opłaca się zaczekać do 60. roku życia lub dłużej. W przypadku śmierci, oszczędności otrzymają Twoi bliscy.

Wielkość wpłat

Co miesiąc kwota odpowiadająca co najmniej 3,5% Twojego wynagrodzenia będzie odkładana na indywidualnym rachunku w ramach PPK – 2% to środki wpłacone przez Ciebie, a 1,5% to wpłaty pracodawcy.

Korzyści z PPK

Posiadanie prywatnego kapitału na przyszłość.

Zgromadzone środki finansowe podlegające dziedziczeniu.

Większe bezpieczeństwo finansowe i lepszy standard życia po ukończeniu 60 lat.

Polityka inwestycyjna subfunduszy dopasowana do wieku Uczestnika.

Dopłaty ze strony pracodawcy oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne od państwa.

Niskie opłaty za zarządzanie PPK.

Samodzielne decydowanie o zmniejszeniu lub zwiększeniu wpłat dodatkowych.

Pamiętaj!
Pieniądze odłożone w PPK są Twoją prywatną własnością.
Zasilają Twoje indywidualne konto w PPK i to Ty decydujesz kiedy z nich skorzystasz. Zgromadzone oszczędności mają być finansowym zabezpieczeniem po 60. roku życia, ale możesz również wcześniej je wypłacić i przeznaczyć:

na dowolny cel

otrzymasz kapitał pomniejszony o:
— dopłaty od państwa,
— środki pochodzące z 30% wpłat
finansowanych przez pracodawcę
(środki te zostaną przekazane
na Twoje subkonto w ZUS),
— podatek od zysków kapitałowych
od reszty zwracanego kapitału.

na wkład własny

przy zakupie mieszkania lub domu
(dla osób poniżej 45. roku życia)
– dostaniesz do 100% kapitału z PPK,
jednak pieniądze musisz zwrócić
w ciągu 15 lat.

na wsparcie finansowe

w przypadku wystąpienia ciężkiej
choroby u Ciebie lub u członka
najbliższej rodziny – możesz
bezzwrotnie skorzystać z 25%
oszczędności.

System wpłat w PPK

Twoje konto PPK będzie zasilane z trzech źródeł – Twoich wpłat, wpłat pracodawcy oraz dopłat ze strony państwa. Środki będą inwestowane w taki sposób, aby w długim okresie ich wartość rosła. Możesz zgromadzić jeszcze więcej kapitału, jeśli dobrowolnie powiększysz swoje wpłaty.

Wpłaty finansowane przez pracodawcę

1,5%

wpłata podstawowa

2,5%

dobrowolna wpłata dodatkowa

Wpłaty finansowane przez pracownika

2,0%

wpłata podstawowa lub od 0,5% dla osób o niższych dochodach

2,0%

dobrowolna wpłata dodatkowa

Dopłaty finansowe od państwa

250 zł

wpłata powitalna

240 zł

dopłata roczna

Edukacja

Zapraszamy do naszej sekcji edukacyjnej, gdzie znajdziesz informacje o bieżących szkoleniach, poradniki edukacyjne oraz cyklicznie wydawane biuletyny informacyjne z istotnymi zagadnieniami w zakresie PPK.  

 

4.07.2024 |  Szkolenia

Szkolenie PPK dla pracowników odbędzie się 18. lipca o godzinie 9:30. Zapraszamy do rejestracji oraz udziału w spotkaniu online.
Więcej  

4.07.2024 |  Szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online dla pracowników, którzy rozpoczynają swoją przygodę z obsługą PPK oraz wszystkich, którzy chcą przypomnieć sobie podstawy.
Więcej  

12.06.2024 |  Szkolenia

Zachęcamy do pobrania broszury informacyjnej z krótkim podsumowaniem oraz zasadami funkcjonowania PPK.
 
 

Co możesz zrobić Ty?

 • Monitorować swoje konto PPK i jego stan poprzez aplikację.
 • Wybrać, jak będą inwestowane Twoje oszczędności.
 • Skorzystać z pieniędzy w wybranym przez Ciebie momencie.
 • Zdecydować o powiększeniu składek poprzez wpłaty dodatkowe.
 • Wybrać formę wypłaty środków.

Gdzie sprawdzisz swoje oszczędności?

Millennium TFI przygotowało aplikację internetową dla pracowników posiadających PPK. Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do swojego konta. Można z niego korzystać poprzez przeglądarkę internetową w telefonie, tablecie lub komputerze.

Aplikacja pozwoli kompleksowo zarządzać programem w wybranym przez siebie czasie i miejscu.

Jeśli chcesz przystąpić do PPK złóż wniosek swojemu pracodawcy

 

Pytania i odpowiedzi

 
Ogólnie o PPK

Dostęp do konta w PPK można uzyskać na dwa sposoby - poprzez rejestrację na stronie logowania (Logowanie PPK - pracownik) lub przekazując pracodawcy swoje dane kontaktu elektronicznego (numer telefonu oraz adres e-mail) w celu utworzenia dostępu online do aplikacji STI24.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dobrowolnym i długoterminowym systemem oszczędzania dla Pracowników, którego celem jest budowa dodatkowego kapitału na emeryturę.

Pracownicy, którzy rozpoczynają karierę zawodową w nowej firmie mogą przystąpić do PPK automatycznie po 3 miesiącach współpracy z aktualnym pracodawcą, jeśli jednak pracownik ukończył 55 lat – powinien złożyć pracodawcy stosowną deklarację.

Nadzór będzie sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Gromadzenie środków w PPK jest korzystne dla Pracownika ze względu na częściowe finansowanie wpłat przez Pracodawców a także początkową i coroczne dopłaty od Państwa. Wypracowane zyski będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Ponadto środki są prywatne i dziedziczone.

Stawki opłat za zarządzanie będą wynosić od 0,25% do 0,45% w zależności od Subfunduszu i czasu inwestycji. Towarzystwo dodatkowo nie pobiera opłaty zmiennej za osiągnięty wynik. W niezależnym zestawieniu opłat przygotowanym przez PFR na stronie mojeppk.pl nasza oferta należy do jednej z najbardziej atrakcyjnych na rynku. 

Wysokość wpłat Uczestnika i Pracodawcy jest naliczana procentowo od wynagrodzenia brutto. Wpłaty ze strony Państwa to określone kwoty, niezależne od wysokości dochodów.

W momencie, kiedy uczestnik zmienia pracę może zdecydować czy zgromadzone oszczędności pozostawi na dotychczasowym rachunku PPK czy chce je przenieść do nowego, który zostanie otwarty przez nowego pracodawcę. W związku ze zmianami pracy można mieć kilka aktywnych rachunków PPK u różnych pracodawców.

Tak, w celu dokonywania wpłat dodatkowych należy złożyć u Pracodawcy deklarację pisemną. Wpłaty dodatkowe są dobrowolne i mogą stanowić do 2% wynagrodzenia brutto.

Wypłata środków bez podatku od zysków kapitałowych może nastąpić po osiągnięciu 60 roku życia, bez względu na status aktywności zawodowej.

Wypłata środków po 60 r. życia:

 • 25% środków w postaci wypłaty jednorazowej bez podatku od zysków kapitałowych. Pozostałe 75% bez podatku w comiesięcznych ratach przez 10 lat lub od razu, po opodatkowaniu. Można zmniejszyć liczbę rat, ale obowiązuje wówczas zapłata podatku.
 • Wypłata 100% (jednorazowo), ale z koniecznością zapłaty podatku od zysków.

 Wypłata środków przed 60 r. życia:

 • Do 100% na wpłatę kapitału własnego przy zakupie mieszkania/budowy domu (jednorazowo). Dotyczy tylko Uczestników przed ukończeniem 45 roku życia. Środki należy zwrócić na swój rachunek w ciągu 15 lat zgodnie z warunkami w Ustawie
  o PPK.
 • Do 25% w przypadku poważnej choroby Uczestnika PPK, małżonka lub dziecka, bez obowiązku zwrotu.

 Zwrot środków przed 60 r. życia:

Uczestnik PPK może na swój wniosek dokonać zwrotu. Otrzyma wówczas wszystkie środki pochodzące z własnych wpłat oraz 70% wpłat pochodzących od Pracodawcy. Dopłaty od Państwa będą musiały zostać zwrócone w całości. Zwrot wiąże się również z koniecznością zapłaty podatku 19% od zysków kapitałowych.

 

Tak. Może to wynikać z zatrudnienia w więcej niż jednej firmie na przestrzeni lat jak również w tym samym czasie.

Nie, zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych nabycie środków z PPK w drodze dziedziczenia nie podlega podatkowi od spadków.

Instytucja finansowa ma 90 dni na realizację wypłaty od momentu otrzymania poprawnego wniosku osoby uprawnionej.

Nie, instytucja finansowa nie informuje osób wskazanych przez zmarłego uczestnika PPK o dokonanym zapisie. Uczestnik, który składa instytucji finansowej deklarację powinien poinformować o tym wskazane przez siebie osoby.

Wnioski i Deklaracje

Aby przystąpić do PPK należy poinformować o tym pracodawcę składając wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Jeśli pracownik nie ukończył 45 lat i zmienia pracodawcę, zgodnie z obowiązkiem ustawowym po 3 miesiącach pracodawca zawrze w imieniu pracownika umowę o prowadzenie PPK. Jeżeli jednak odprowadzane były dla pracownika składki po czym złożył on rezygnację – w dowolnej chwili może wrócić do oszczędzania w ramach PPK składając pracodawcy wniosek osoby zatrudnionej o ponowne dokonywanie wpłat do PPK.

Tak, ustawa dopuszcza realizowanie wpłat dodatkowych do PPK, nie większych natomiast niż 2% wynagrodzenia brutto. Aby poinformować pracodawcę o chęci dokonywania wpłat dodatkowych należy złożyć deklarację dotyczącą wpłat dodatkowych do PPK.

Ustawa umożliwia obniżenie składki podstawowej uczestnika w sytuacji, gdy jego łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wpłata podstawowa nie może być niższa niż 0,5% wynagrodzenia brutto. Aby obniżyć składkę należy złożyć pracodawcy deklarację dotyczącą wpłat podstawowych do PPK.

Zgodnie z Ustawą o PPK środki zgromadzone przez uczestnika podlegają dziedziczeniu. Oszczędności z PPK zgodnie z zasadami dziedziczenia otrzymują najbliżsi uczestnika po dopełnieniu formalności i otrzymaniu decyzji sądu. Uczestnik PPK może wskazać osoby uprawnione składając pracodawcy wniosek o wskazanie, odwołanie, zmianę osoby uprawnionej, wtedy wypłata środków następuje z pominięciem zasad prawa spadkowego. Środki zostają wypłacone osobie lub osobom, które uczestnik PPK wskazał instytucji finansowej.

Oczywiście. Zgodnie z Ustawą o PPK uczestnik ma prawo wskazać niepowiązaną z nim osobę lub osoby jako uprawnione do wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK składając pracodawcy wniosek o wskazanie, odwołanie, zmianę osoby uprawnionej.

W sytuacji, kiedy pracownik deklaruje chęć odprowadzania składki dodatkowej pracodawca nie ma obowiązku realizowania wpłat dodatkowych po swojej stronie.

Aby przerwać oszczędzanie w ramach PPK uczestnik w dowolnym czasie może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Inwestowanie środków

Millennium TFI jest licencjonowaną instytucją finansową działającą od 2001 roku, jako podmiot zajmujący się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Jesteśmy częścią Grupy Banku Millennium, jednego z największych banków komercyjnych w Polsce. W bogatej ofercie Towarzystwa dostępne są zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, jak i produkty oferowane w ramach III filaru systemu emerytalnego. Od 2005 roku zarządzamy programami emerytalnymi IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), w którym jesteśmy jednym z wiodących Towarzystw pod względem ilości zarządzanych programów.

Środki odprowadzane przez Pracodawcę, Pracownika oraz dopłaty od Państwa w PPK będą lokowane w wybrany Subfundusz w ramach Millennium PPK SFIO. W ramach Millennium PPK SFIO dostępnych jest aktualnie dziewięć Subfunduszy tzw. zdefiniowanej daty: Subfundusz Emerytura 2025, Subfundusz Emerytura 2030, Subfundusz Emerytura 2035, Subfundusz Emerytura 2040, Subfundusz Emerytura 2045, Subfundusz Emerytura 2050, Subfundusz Emerytura 2055, Subfundusz Emerytura 2060, Subfundusz Emerytura 2065. Konstrukcja każdego Subfunduszu ogranicza poziom ryzyka w zależności od wieku Uczestnika i zmienia się wraz z upływem czasu.

Zarządzający Funduszami to osoby z długoletnią praktyką i doskonałą znajomością rynków finansowych. Wielu z nich to licencjonowani doradcy inwestycyjni lub posiadacze międzynarodowego tytułu CFA. Realizują oni zdyscyplinowany proces inwestycyjny i przemyślane metody doboru spółek, zaś przestrzeganie standardów etyki dają pewność Klientom, że ich aktywa są profesjonalnie zarządzane.

W Millennium PPK SFIO wszystkie środki pochodzące ze składek trafiać będą do wybranych Subfunduszy i będą lokowane w instrumenty finansowe i rynku kapitałowego, tj. akcje i obligacje. Ich struktura zależeć będzie od daty docelowej – im dłuższy będzie Subfundusz – tym więcej akcji będzie miał w portfelu. Każdy Subfundusz będzie jednak zmniejszał udział akcji i zwiększał udział obligacji wraz z upływem czasu.
Każdy zarządzany Subfundusz PPK posiada własną strategię inwestycyjną określającą kryteria doboru instrumentów finansowych do portfela, limity ograniczające ryzyko inwestycyjne i zapewniające odpowiednią płynność i dywersyfikację oraz wzorcowy model (wewnętrzny benchmark) zbudowany w oparciu o średnioterminowe prognozy kształtowania się trendów w zakresie poszczególnych grup aktywów mogących wchodzić w skład portfela subfunduszu PPK.

Fundusze zdefiniowanej daty, zwane też funduszami cyklu życia to fundusze inwestycyjne, które dzięki specjalnej polityce inwestycyjnej ograniczają poziom ryzyka w miarę zbliżania się Uczestnika do 60 roku życia.

Uczestnik może dokonać konwersji lub zamiany środków dotychczas zgromadzonych w subfunduszu zdefiniowanej daty właściwym dla jego wieku, na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu inwestycyjnego zdefiniowanej daty, który w ocenie tego uczestnika, będzie lepiej dostosowany do jego potrzeb inwestycyjnych. W tym celu uczestnik powinien zalogować się na swoje konto PPK i dokonać zmian.

Nie. Każdy pracodawca ma obowiązek zawarcia dla pracownika nowej umowy o prowadzenie PPK, a co za tym idzie - utworzenie nowego rachunku, na który będą realizowane wpłaty składek. W takiej sytuacji uczestnik powinien złożyć oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK, na podstawie którego nowy pracodawca zleci transfer zgromadzonych już środków do nowego konta PPK.

Brak wyników wyszukiwania

Formularz kontaktowy

Niniejszy materiał nie ma charakteru reklamowego i służy jedynie celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), a także rekomendacji, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek instrumenty finansowe, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286). Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz rekomendacji w rozumieniu przepisów  Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zaprezentowanych informacji.

Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Materiały zamieszczone w niniejszej prezentacji są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.). Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych w niniejszym materiale przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez zgody Towarzystwa materiał nie może być w całości, ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji, który naruszałby prawa Towarzystwa.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest związane z ryzykiem. Szczegółowe informacje o produktach Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dostępne są na stronie internetowej.  Niniejsze materiały są przeznaczone dla podmiotów zatrudniających w rozumieniu ustawy z dnia 4 października o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.) i nie są przeznaczone dla osób zatrudnionych.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności