Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK z Millennium TFI

Prosty i szybki proces online

Zawarcie Umowy PPK on-line
Chcę poznać szczegóły oferty PPK

Millennium TFI S.A. jest podmiotem zarządzającym Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który w dniu 25 kwietnia 2019 r. został wpisany do Ewidencji PPK. Posiadamy  ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami na rynku polskim i znajdujemy się w czołówce podmiotów na rynku funduszy inwestycyjnych pod względem wartości aktywów w funduszach rynku kapitałowego.

Jeśli zdecydują się Państwo nawiązać współpracę z Millennium TFI poprzez zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK, Millennium TFI służyć będzie swoją pomocą w przeprowadzeniu i wdrożeniu PPK w Państwa firmie. Zapewni także dostęp do bezpłatnego serwisu, pozwalającego kompleksowo zarządzać programem PPK na poziomie firmy.

WSPARCIE DLA WDROŻENIA

Millennium TFI oferuje możliwość zawarcia umowy online przez millenniumtfi.pl/ppk lub w systemie Comarch PPK. Umożliwiamy integrację Państwa systemu kadrowo-płacowego bezkosztowo z systemem PPK Millennium TFI.

Klienci korzystający z aplikacji Comarch PPK zostaną automatycznie zintegrowani z systemem. Bezplikowa wymiana danych przez API zapewnia oszczędność czasu związaną z eksportem i importem oraz weryfikacją danych przez pracodawcę. Comarch PPK umożliwia również integrację z systemami innych producentów.

OBSŁUGA PRACOWNIKÓW

Pracownicy uzyskają dostęp do portalu STI24,  gdzie mogą sprawdzić stan swoich środków zebranych w ramach PPK, wycenę poszczególnych Subfunduszy oraz zarządzać swoimi oszczędnościami. 

KORZYSTNE OPŁATY

Oferta PPK Millennium TFI, oprócz pełnej automatyzacji procesów, wyróżnia się jednymi z najniższych opłat za zarządzanie subfunduszami. Od 2021 roku opłaty te są na niskim poziomie od 0,25 do 0,45% w zależności od cyklu życia funduszu, profilu ryzyka i czasu jego trwania. Towarzystwo dodatkowo nie pobiera opłaty zmiennej za osiągnięty wynik. W niezależnym zestawieniu opłat przygotowanym przez PFR na stronie mojeppk.pl nasza oferta należy do jednej z najbardziej atrakcyjnych na rynku. 

DOŚWIADCZENIE

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Millennium TFI) jest licencjonowaną instytucją finansową działającą od 2001 r., jako podmiot zajmujący się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Millennium TFI jest częścią Grupy Banku Millennium, jednego z największych banków komercyjnych w Polsce. Zapewniamy nowoczesne rozwiązania finansowe i dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą zarządzających, starając się sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów.

SPRAWNE WPROWADZENIE PPK Z MILLENNIUM TFI

Naszym Partnerom oferujemy szereg korzyści wynikających ze współpracy z silną grupą bankową, jak również wsparcie w przygotowaniach do wdrożenia PPK oraz wygodne narzędzia systemowe do uruchomienia i obsługi programu.

Zapraszamy do współpracy. Millennium TFI jest w pełnym zakresie przygotowane do wdrożenia PPK, dlatego zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną Ofertą. 

JAK ZAWRZEĆ UMOWĘ O ZARZĄDZANIE PPK?

Millennium TFI oferuje Państwu możliwość zawarcia Umowy w szybkim i łatwym procesie online na naszej stronie internetowej.

Kliknij: Zawarcie Umowy online.

Zapraszamy do współpracy!

NASZA OFERTA WYRÓŻNIA SIĘ:

  • pełną automatyzacją procesów,
  • możliwością zawarcia umowy PPK online poprzez stronę https://www.millenniumtfi.pl/ppk ,
  • pełną i łatwą integracją dowolnego systemu kadrowo-płacowego z systemem Millennium PPK,
  • korzystnym poziomem opłat za zarządzanie – jednym z najniższych na rynku, brakiem opłaty zmiennej za osiągnięty zysk,
  • dostępem do informacji i zarządzaniem programem poprzez Portal dla pracodawcy i dedykowaną aplikację dla pracowników.

Formularz kontaktowy

Niniejszy materiał nie ma charakteru reklamowego i służy jedynie celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), a także rekomendacji, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek instrumenty finansowe, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286). Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz rekomendacji w rozumieniu przepisów  Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zaprezentowanych informacji.

Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Materiały zamieszczone w niniejszej prezentacji są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.). Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych w niniejszym materiale przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez zgody Towarzystwa materiał nie może być w całości, ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji, który naruszałby prawa Towarzystwa.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest związane z ryzykiem. Szczegółowe informacje o produktach Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dostępne są na stronie internetowej.  Niniejsze materiały są przeznaczone dla podmiotów zatrudniających w rozumieniu ustawy z dnia 4 października o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.) i nie są przeznaczone dla osób zatrudnionych.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności